HMS

Helse – Miljø – Sikkerhet

 

 

Helse, miljø og sikkerhet er kjerneverdier i Hommersåk Seilmaker Service AS

 

 

 

  • Alle ulykker kan forebygges. Vi arbeider kontinuerlig for å forhindre hendelser som kan forårsake skade på personell, materiell og materielle verdier.
  • Vi fokuserer på våre ansattes helse og en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
  • Vi gjennomfører våre aktiviteter med effektiv utnyttelse av ressurser og energi og med minst mulig skade på miljøet.
  • Vi utvikler produkter og tjenester som er skånsomme mot miljøet, som er sikre og som er effektive med hensyn til forbruk av energi og interne ressurser. Vi tilstreber at våre produkter kan gjenbrukes eller deponeres på en sikker måte.

 

For å leve opp til våre HMS verdier vil vi:

  • Kreve at hver ansatt tar personlig ansvar for HMS ved å fokusere på egen adferd.
  • Arbeide systematisk og målbart for kontinuerlig å forbedre vår HMS kultur og prestasjon.
  • Ta med vår høye HMS standard overalt der vi arbeider. Å følge gjeldende lover og regler er bare minimumsstandard.
  • Kommunisere åpent omkring HMS forhold og prestasjoner, samt å dele og lære fra HMS erfaringer, både internt og eksternt.
  • Integrere HMS i alle våre forretningsprosesser.
  • Kreve at linjeledere viser lederskap innen HMS og implementerer denne filosofien.

 

 

Alf Frafjord

Daglig leder

 

Email: post@seilmaker.com

Ring oss: 400 04 757

Copyright @ All Rights Reserved 2017

WEB: Geir Hendum